Tisztelt Olvasók! A zoom.hu internetes híroldal 2018. december 21-én megszűnt. A domain a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül és az egyes írások nem kommentelhetőek. - STRAT-POL Kft.

Tízmilliárdos veszteség: óriási a káosz a kukaholdingnál

Tízmilliárdos veszteség: óriási a káosz a kukaholdingnál

Nyeli a tízmilliárdokat az állami kukaholding. A rezsicsökkentés eddig legalább 30 milliárd forintos veszteséget okozott az adófizetőknek, de további tízmilliárdos tartozások keringenek a rendszerben.

Féléves csúszással az állami kukaholding, hivatalos nevén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. benyújtotta 2017-es üzleti beszámolóját. Eszerint 86,1 milliárd forintos árbevétel mellett 3,7 milliárdos veszteséggel működött a kukaholding. Lehet azonban, hogy ennek nincs sok köze a valósághoz, legalábbis erre utal a könyvvizsgáló jelentése, amely komoly hiányosságokat tárt fel a cég könyvelési rendszerében. Az állami vagyongazdálkodásért felelős Bártfai-Mager Andrea miniszter ennek ellenére látszólag szó nélkül elfogadta a féléves késéssel és hiányosan benyújtott beszámolót. Ezt tetézi, hogy ráadásul a kukaholding életben tartására az elmúlt hetekben 26,4 milliárd forintot költött a kormány az adófizetők pénzéből.

Az NHKV Zrt.-t a kormány a rezsiharc elnevezésű politikai akció keretében hozta létre még 2015 decemberében. Az újabb ellenség elleni ütközetben államosították a hulladékkezelő cégeket, azokat nonprofittá tették és befagyasztották a szemétdíjakat. A végső kegyelemdöfést azonban a kukaholding létrehozása jelentette. Az volt az elképzelés, ha egy kézbe veszik a hulladékgazdálkodást és a számlázást, jelentős megtakarítást hajtanak végre, hiszen egy hatékonyabb rendszer jön létre.

Lehet, hogy a történet versenykörülmények között, hozzáértő szakemberek közreműködésével valóban ezt az irányt vette volna, ám nem ez történt. Az indulás után kialakult gyakorlat szerint az NHKV – mint egy állami vízfej – beszedte a szemétdíjakat, ám hosszú hónapokig, évekig nem tudta pontosan, hogy ki fizet és ki tartozik neki. Ennek következménye lett, hogy a bevételek elmaradása miatt a szemétszállítást ténylegesen végző cégek nem kapták meg a munkadíjukat. Ráadásul a rezsiszámlák befagyasztása miatt a bevételek stagnáltak, miközben a béreket emelte az állam (minimálbér-, garantált bérminimum-emelés és az amortizációt sem fedezték a bevételek), ezért több tucat szemétszállító cég küzd folyamatosan működési problémákkal. Az egész szemétkáosz csúcsa a Zöld Híd Nonprofit Kft. kvázi csődje volt, amit ugyan a kormány megpróbált az ellenzéki gödöllői polgármester, Gémesi György politikai akciójának beállítani, ugyanezzel egy időben hozzávágott a nemzeti kukaholdinghoz 26,4 milliárd forintot az országos hulladékgazdálkodási rendszer működőképességének fenntartására.

Vagyis az egész nemzeti szemétkonglomerátum a kormány bevallása szerint csak idén 26,4 milliárd forintos veszteséget termelt.

Mindezt úgy, hogy a szemétszállítás 2015-ös államosítását megelőzően a szemétszállítás nyereséges, de ami különösen lényeges, működő tevékenység volt.

A most benyújtott beszámolóból kiderül, a cég tavaly 5,7 milliárd forintos működési támogatást kapott, így alsó hangon 32,1 milliárd forintot nyelt el a kormány szemétszállítási rendszere.

Ebben a pénzben még nincs benne az állam által nyújtott 10 milliárd forintos tulajdonosi hitel, illetve a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő MKB Bank 6,5 milliárd forintos folyószámla hitele – igaz, erről csak annyit tudni, hogy 2017. december 31-én állt fent.

A most benyújtott beszámolóban számos furcsaság fellelhető: 2018. július 12-én készült el a pénzügyi beszámoló, egy napon a könyvvizsgálói jelentéssel, vagyis a MOORE STEPHENS K-E -S (KES) Audit Kft. mindössze egy nap alatt átvilágította a vállalatot. Ezek után végképp nem érthető, hogy annak cégbírósági benyújtásával miért vártak csaknem fél évet, december 5-ig. (Piaci információk korábban arról szóltak, hogy a KES Kft. az elszámolási bizonytalanságok miatt nem volt hajlandó hónapokig auditálni a kukaholding 2017-es beszámolóját – ennek most semmi nyoma nincs a jelentésben.)

Akár lottószámok is lehetnek a több tízmilliárdos beszámolóban

A most nyilvánosságra hozott, ám július 5-ére datált könyvvizsgálói jelentés súlyos megállapításokat tartalmaz, emiatt – a fellelhető dokumentumok szerint – a könyvvizsgáló csak korlátozott véleménnyel auditálta. A KES Kft. megállapította, hogy a kukaholding működését meghatározó jogszabályok sincsenek rendben, emiatt a társaság „egyenlegközlési gyakorlata” nem egységes, ez pedig számos hibalehetőségre ad okot, például nem ellenőrizhetőek a bérszámlázások – és mivel a számlázás jelentős elmaradásban van, a céget megillető bevétel sem folyhatott be. A NHKV Zrt. legnagyobb üzletfelével, a többé-kevésbé még működőképes fővárosi szemétszállító céggel, az FKF Zrt.-vel – az elszámolási problémák mellett – még adózási kockázatok is felmerültek a könyvvizsgáló szerint. (FKF Zrt. beszámolójából kiderül, hogy a NHKV Zrt. a fővárosi cégnek 2017. december 31-i fordulónappal 14,1 milliárd forinttal tartozott.)

A hulladékkal teli zsákok címzettje a szemétszállításért felelőssé tett kormánypárt volt Fotó: Halász Nóra

Elég beszédes, hogy a KES Kft. „csak korlátozott könyvvizsgálati eljárásokkal tudta” ellenőrizni a számokat: a „bizonytalan becslések miatt nem tudtuk megállapítani, hogy szükséges lenne-e bármilyen helyesbítést tenni az éves beszámolóban”. Lefordítva ez annyit tesz: az ott leírtak vagy valósak, vagy nem. Ilyen esetben a tulajdonos államnak (Bártfai-Mager Andrea személyében), illetve az adóhivatalnak azonnali lépéseket kellene tennie, ám ez politikai okokból láthatóan elmaradhatott, hiszen a kormány által kreált rendszer nem lehet működésképtelen.

Veszélyben a működés, a könyvvizsgáló szerint mégis minden rendben

A könnyvizsgáló július 5-ére datált jelentése szerint nem biztosított az NHKV jövőbeli működése sem, ugyanis a mintegy 10 milliárd forintos tulajdonosi kölcsön az idén lejárt – ám a cég a negatív tőkéből nem tudta (volna) visszafizetni. Valószínűleg éppen ezért született idén októberben az a kormányzati döntés, hogy a konglomerátum működésére 26,4 milliárd forintot átcsoportosíttat a kormány. Ebből a pénzből rendezhették a kimutatott és a ki nem mutatott veszteségeket. A korlátozott vélemény ellenére a könyvvizsgáló konklúziója mégis az, hogy az „NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.”

Ha jobban megnézzük, akkor viszont kiderül, a beszámoló maga is tartalmaz érdekességeket. Eszerint ugyanis 2016. április elsejétől jogosult az NHKV beszedni a szemétdíjat, ám ez 2018 első negyedévig nem valósult meg teljes körűen. (2017 végéig a közszolgáltatók 92 százaléka csatlakozott a közös számlázási rendszerhez.)

Félmilliós bérekről is eltérő adatokat közölnek

A cégnél tavaly éves átlagban 133-an dolgoztak, ami jelentős emelkedés a 2016-os, 48 fős létszámhoz képest. A 133 fő bruttó bére 931,2 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy havi bruttó 583,5 ezer forint volt az átlagfizetés, ami egyébként magasabb, mint a cég honlapján közzétett béradatok.

Kukaholding: tízmilliárdos tartozások és félmilliós fizetések házon belül

Nincs okuk a panaszra az állami kukaholding irodistáinak, még az egyszerű munkavállalók átlagfizetése is meghaladja a félmillió forintot. Eközben a NHKV Zrt. mind a mai napig nem tud elszámolni a gazdálkodásával, több tízmilliárd forintos hiány is lehet.

A cégnek jelenleg nincs vezérigazgatója, annak ellenére, hogy a területet felügyelő Bárfai-Mager Andrea hivatala szeptemberre ígérte az új vezér kinevezését, miután még a kormányalakításkor távozott Weingartner Balázs, aki az újonnan alakult Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatósági államtitkára lett. A céget jelenleg Vásárhelyi Tibor Pál vezérigazgató-helyettes vezeti.

Borítókép: Veres Viktor