Tisztelt Olvasók! A zoom.hu internetes híroldal 2018. december 21-én megszűnt. A domain a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül és az egyes írások nem kommentelhetőek. - STRAT-POL Kft.

Néhány kockázatot lát az idei költségvetésben az ÁSZ

Néhány kockázatot lát az idei költségvetésben az ÁSZ

Az idei pénzforgalmi, költségvetési hiány csak abban az esetben tartható, ha a Brüsszel a második félévben végre elkezdi utalni az uniós támogatásokat. Az eredményszemléletű hiány nincs veszélyben – olvasható az Állami Számvevőszék elemzésben.

2018. év első felét az államháztartás 1420,5 milliárd forintos hiánnyal zárta, ami 4,4 százalékkal meghaladta az egész évre tervezett hiányt és 509,3 Mrd Ft-tal volt magasabb a 2017. I félévben keletkezett hiánynál – olvasható az Állami Számvevőszék féléves elemzésében. A gazdaság 4,5 százalékkal nőtt az első hat hónapban, ami kedvező makrogazdasági környeztet biztosított az állami gazdálkodásnak, ennek megfelelően túlteljesültek egyes adóbevételek, igaz a társasági adóban elmaradások várhatóak.

A kiadási oldalon is túllépéseket látnak a számvevők, ami kockázatot jelent, ugyanis a központi költségvetési szervek kiadásai jelentősen meghaladják az időarányos mértéket, amelyet csak részben fedez bevételeik túlteljesülése. A költségvetési kockázatok kezelésére az első félév végén jelentős tartalékok álltak rendelkezésre, mivel az Országvédelmi Alapból 31,9 milliárd forint, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 66,3 milliárd forint még nem került felhasználásra, a fejezeti tartalékok pedig érintetlenek voltak – szögezi le a jelentés.

Az uniós támogatások elmaradása miatt nőtt meg a hiány

Az első félévben a magyar kormány 1184,4 milliárd forintnyi uniós támogatást fizetett ki, miközben Brüsszel mindössze 162,5 milliárd forintot térített meg – a különbség a hiányt és az államadósságot növelte.

Az uniós bevételek késedelmes beérkezése miatti összeg nem növeli az uniós módszertan szerint számított hiányt, és korrekciós tételként kerül figyelembevételre az államadósság-mutató magyar szabályok szerinti kiszámításakor – mutat rá az ÁSZ elemzése. Ezért a bevételek elmaradása ellenére az uniós programok megvalósítása ütemezetten folytatódott, ami egyfelől hozzájárult a gazdasági növekedéshez, másfelől viszont növelte a költségvetés pénzforgalmi hiányát, és ezen keresztül az államadósságot. Ezt a növekményt azonban a magyar államadósság kezelés kedvező feltételekkel finanszírozni tudja – véli az ÁSZ.

Ugyanakkor a pénzforgalmi hiány csak akkor érhető el, ha amennyiben a második félévben felgyorsul az uniós bevételek beérkezése – olvasható az elemzésben.

Nincs veszélyben az államadósság-szabály év végi teljesülése

A központi költségvetés adóssága 2018. első hat hónapjában a 2017 végi állományhoz képest 1587,5 milliárd forinttal növekedett, 14,8 százalékkal meghaladva a teljes évre tervezett növekményt. Az államadósság év végi alakulására a központi költségvetés adóssága mellett az önkormányzati alrendszer adósságának és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának alakulása is hatással van. Az előbbi növekedése mintegy 100 milliárd forinttal nagyobb a költségvetés elfogadásakor számított mértéknél.

A fenti folyamatok figyelembevételével az államadósság-szabály 2018-as teljesülését az Állami Számvevőszék elemzése nem tartja kockázatosnak. Hasonlóképpen az várható, hogy az uniós szabályok alapján számított úgynevezett adósságráta is csökkenni fog, azonban az még bizonytalan, hogy a csökkenés GDP arányos mértéke eléri-e a kívánatosnak tartott 0,7 százalékot. Az uniós módszertan szerint számított hiány nem éri el a GDP 3 százalékát. A 2018-as költségvetési folyamatok alakulása kedvező bázist teremt a 2019. évi költségvetés végrehajtása számára – mutat rá elemzésében az Állami Számvevőszék.