Tisztelt Olvasók! A zoom.hu internetes híroldal 2018. december 21-én megszűnt. A domain a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül és az egyes írások nem kommentelhetőek. - STRAT-POL Kft.

Mészáros Lőrinc látható vagyona megugrik, átalakulás előtt az Opus Nyrt.

Mészáros Lőrinc látható vagyona megugrik, átalakulás előtt az Opus Nyrt.

Az ősz elejére vélhetően lezajlik Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének, az Opus Nyrt.-nek egy komoly feltöltése. Hat társaság egyes részesedései kerülnek a vállalatba, ezzel drasztikusan megemelkedik az Opus piaci értéke, ám erről az árfolyam ezidáig tudomást sem vett.

Augusztus végére alapvetően változik meg Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének, az Opus Nyrt.-nek a tőkepiaci súlya. A volt felcsúti polgármester érdekkörében lévő vállalat februárban jelentette be, hogy hat vállalkozást – a Mészáros-birodalom legnagyobbjait – az Opus Global alá rendezi. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) oldalára akkor felkerült tájékoztató szerint a

  • Mészáros és Mészáros Kft. 51 százalékos üzletrésze, a
  • R-Kord Építőipari Kft. 51 százalékos üzletrésze, a
  • Visonta Projekt Kft. 51 százalékos üzletrésze, a
  • Kall Ingredients Kft. további 24 százalékos üzletrésze, a
  • Geosol Kft. 51 százalékos üzletrésze és a
  • Mátrai Erőmű Zrt. 20 százalékos üzletrésze

apportjával közvetlen és közvetett módon tulajdont szerez az említett cégekben az Opus Nyrt.

Nem 75 milliárd, 100 milliárd, vagy még több…

Az élet azonban annyiban közbeszólt, hogy a konszolidáció az ígért június végi határidőig nem fejeződött be. A Kall Ingredients már kizárólagos Opus tulajdonba kerüléséről szóló augusztus elejei közlemény arról ír, hogy a folyamat augusztus végén zárul. Ennek során egyébként a tőzsdei vállalat 51 százalékos többségi tulajdont szerez a Mészáros és Mészáros Kft.-ben, az R-kord Kft.-ben, a Viresol Kft.-ben (Visonta Projekt Kft.), továbbá 39,9 százalékban közvetett tulajdonába kerül és irányító befolyást szerez a Mátrai Erőmű és vele együtt a Geosol Kft. fölött is.

Februárban még azt jelezték a folyamat végére, hogy az Opus saját tőkéje 75 milliárd forint fölé is nőhet. Az említett augusztus elejei közzététel viszont már úgy fogalmaz: a konszolidáció után a vállalat saját tőkéje jóval meghaladja majd a 100 milliárd forintot. És ez még csak nem is biztos, hogy a tökéletes kalkuláció.

A Zoom.hu számításai szerint könnyen lehet, hogy ez közelebb lesz a 200 milliárd forinthoz, mint a 100-hoz.

Ez pedig azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc tőzsdei cégekben lévő vagyona, amit a G7 gazdasági portál nem oly régen 200-300 milliárd forint közzé tett, brutális mértékben növekszik meg. Vagyis csak a transzparensnek mondható, tőzsdei érdekeltségei alapján immár vagyona meghaladja majd a sokszor emlegetett egymilliárd dollárt. Ezzel pedig valóban Magyarország leggazdagabb emberévé válik.

Mészáros Lőrinc tőkepiaci vagyongyarapodásán túl miért is érdekes mindez? Nos, tekintsünk rá az Opus tőzsdei árfolyamára. Eszerint a vállalat papírjainak ára február közepén, az említett folyamatról szóló bejelentés előtt 610 forint környékén mozgott. Jelenleg pedig 585-590 forint között ingadozik a jegyzés. Úgy tetszik, mintha a piac teljes egészében figyelmen kívül hagyta volna az Opus nagyívű terveit és „csapatmozdulatait”.

Forrás: Bet.hu

Bruális sajáttőke emelkedés

Hogy milyen mértékű változások történnek, ahhoz elég csak ehhez az elmúlt évi mérlegekre ránézni. Az Opus 46,5 milliárd forintos árbevételt produkált, amely mellett 6 milliárd forintos adózott eredménnyel ért el. A vállalat pedig egy év alatt több mint kétszeresére növelte saját tőkéjét, amely így 15 milliárd forint fölé emelkedett. Ugye a mostani, vállalati közlések szerint ez emelkedik több mint 100 milliárd forintra.

Az Opus értékét egyébként már kizárólag a két nagy építőipari vállalat, a Mészáros és Mészáros, valamint az R-Kord is jelentősen megdobná. A konszolidáció kapcsán ráadásul velük kapcsolatban akad egy nem is olyan apró pont, ami alapvetően határozhatja meg, hogy az Opus és Mészáros Lőrinc vagyona milyen mértékben növekszik az idén. Februárban a cégek mérlegei még nem voltak ismertek, május végére azonban két dolog is kiderült, ami a most zajló folyamat szempontjából igencsak érdekes lehet. Az hagyján, hogy a vállalatok forgalma a tengernyi közbeszerzésnek köszönhetően bámulatosan növekedett. A Mészáros és Mészáros (M és M) forgalma 9,2 milliárd forintról nőtt 19 milliárdra, míg az R-Kordé pedig 17 milliárd után 36,4 milliárdos árbevételt ért el. Utóbbi vállalkozás esetében a saját tőke 4,6 milliárdról 8,5 milliárdra ugrott, előbbié pedig 3,7 milliárdról 5,8 milliárdra kúszott fel. És vélhetően az árbevétel nagyon, de nagyon növekszik majd az idén is, s vélhetően a saját tőke is.

Mi lesz a bankszámlán lévő pénzzel?

A tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolók szerint az M és M-nél a bankszámlán 74 milliárd, míg az R-Kordnál 25,3 milliárd forint parkolt. Hogy ez milyen forrás volt, arról túl sok mindent nem lehetett megtudni, de egyáltalán nem közömbös, hogy mi lesz ezek sorsa. Kötelezettségeket kell-e kifizetni belőle, alvállalkozókat, vagy esetleg idővel a saját tőke részévé válnak – teljesen vagy akár csak részben –, ami ha így lenne, valóban elképesztő mértékben dobná meg a két vállalatot.

Könnyen lehet a két cég többségi tulajdonának konszolidációja nagyobb mértékben növeli majd az Opus értékét, mint amekkora önmagában az Opus volt korábban.

A tavaly év végén a bankszámlán álló forrásokkal kapcsolatban kérdéseinket elküldünk a tőzsdei vállalat kommunikációjával foglalkozó társasághoz, ám eddig nem kaptunk választ.

A befektetők szempontjából nem mindegy, hogy a két vállalat tudja-e folytatni az eddigi sikersztoriját. A kilátások viszont több mint kedvezőek, ha csak a várható forgalmukat nézzük. Olyan állami megrendelésekben van benne az R-Kord, mint a Püspökladány-Ebes szakasz, valamint a dél-balatoni vasútvonal korszerűsítése – mindkettő messze 70 milliárd forint fölötti. De ugyanez a cég részt vesz abban a konzorciumban, amely köze 59 milliárd forintért végzi el a GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáit a NIF Zrt.-nek. Ez az összesen mintegy 2255 kilométer országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkáit jelenti. Lehetne folytatni a sort hosszasan, de fölösleges. Sokkal beszédesebb a listánál az Átlátszó azon gyűjtése, amely szerint Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozások az idén 145,5 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el az első félévben.

Nagyon sok mindenről be kell majd számolni

A konszolidáció hozadéka egy olyan változás, amely igen furcsa lehet majd a két építőipari vállalat számára.

A tőkepiaci törvény és egy ehhez 2008-as pénzügyminisztériumi rendelet szerint ugyanis bejelentési kötelezettség alá esik majd minden olyan információ, mely a társaság gazdasági életét jelentősen befolyásolja.

E kötelezettség a leányvállalatok vonatkozásban is releváns. Olyan dolgokat kell majd közzétenni esetükben a jogszabályi előírások szerint, mint többek között a tevékenységi kör jelentős módosulása (tevékenységek megindítása, megszűnése), a piaci irányultság megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból vagy a meglévő piacokon folytatott tevékenység megszüntetése). De ez olyan engedélyek megszerzésére vagy elvesztésére is vonatkozik, amely a kibocsátó gazdasági teljesítményét jelentősen befolyásolhatja.

Ami igazán érdekes lehet a befektetők és a közvélemény számára, hogy ilyen közzétételi kötelezettség “a kibocsátó új befektetései, ideértve a leányvállalat alapítását is, vagy már meglevő befektetések növelése abban az esetben, ha az a befektetés tárgyát képező társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének tíz százalékát meghaladja.” Ez véleményünk szerint annyit tesz, hogy minden olyan elnyert közbeszerzést ismertetni kell – a leányvállalatok, így a Mészáros és Mészáros, valamint az R-Kord esetében is –, amely ezt a kritériumot meghaladja.

Akad még a jogszabályokban még egy kitétel, ami érdekessé teheti az őszt persze a további negyedéveket is. Ha ugyanis a kibocsátó úgy ítéli meg, hogy az adott időszakban elvégzett munka miatt eredménye lényegesen kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lesz, mint amit a piaci szereplők a már korábban közzétett információi alapján várnak, akkor erről is tájékoztatást kell adnia. Ennek pedig ki kell térnie a már korábban közzétett információk alapján várt eredmény bemutatására, annak módosítására, röviden összefoglalva az eltérés indokait.

Akár honnan nézzük, alapjaiban változik meg tehát az Opus értéke és hozzá került cégek miatt a jelentési kötelezettsége a nyár végére, amely fényében az tűnik legnagyobb kérdésnek, hogy milyen ősz is áll a társaság és részvényei előtt.