Tisztelt Olvasók! A zoom.hu internetes híroldal 2018. december 21-én megszűnt. A domain a továbbiakban archívumként működik, a tartalma nem frissül és az egyes írások nem kommentelhetőek. - STRAT-POL Kft.

A barátság az első téma a középszintű magyar érettségin, Balázs Béla és József Attila is a feladatok között

A barátság az első téma a középszintű magyar érettségin, Balázs Béla és József Attila is a feladatok között

A két és féloldalas szöveg a „barátságkutatásról” – a barátság születéséről és fogalmáról szól.

A „barátság szociológiájáról” szóló könyvismertető cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők – ez alapján kell megoldaniuk tíz feladatot. A két és féloldalas szöveg a „barátságkutatásról” – a barátság születéséről és fogalmáról szól, a könyvismertetőben több szociológiai fogalom is szerepel – írja az Eduline.

A középszintű magyarérettségi első részében egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kell megoldani – a 90 perc végén a tanárok beszedik a lapokat.

Először is el kell olvasni a szöveget, amely 700-1000 szó terjedelmű – ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete. Ehhez kapcsolódnak a kérdések. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján ilyen feladattípusokat kaphatnak a diákok:

azonosítás, értelmezés: a szövegben közvetlenül megtalálható tény, adat, megállapítás; különböző szövegbeli érvek, álláspontok; szerzői álláspont; a szöveg jelentése, jelentésrétegei

összefüggések: a szöveg grammatikai, stilisztikai jellemzői között; a cím és a szöveg között; a szöveg egészének jelentése, jelentésrétegei között a szöveg jellemzői kommunikatív, szövegműfaji, pragmatikai szempontokból; a szövegbeli utalások, hivatkozások szerepe; a szöveg és más (külső) információk kapcsolata;

a szöveg felépítése: szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok; a szöveg szerkezete, a szerkesztésmód, a felépítés által közvetített jelentés;

a szöveg visszaépítése (pl. vázlat, kivonat, adott szempontú tömörítés stb. formájában)

A szövegértési feladatsor után egy szövegalkotási feladatot kell megoldaniuk a középszinten érettségizőknek – két lehetőség közül választhatnak. Az egyik választható feladat egy érvelés egy megadott közéleti, kulturális, életmódbeli kérdésről három-öt érvvel, 120-200 szó terjedelemben. A másik feladat egy hétköznapi műfajú, szintén 120-200 szavas szöveg megírása, a feladat kérheti például motivációs levél, hivatalos levél, kérvény, hozzászólás, felszólalás, vitaindító, ajánlás, méltatás írását is.

Az újabb, már az érvelési feladatban a diákoknak olyan „újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez” kapcsolódó ünnepekről kell értekezniük, mint a Valentin-nap vagy a halloween, 120-200 szavas szöveget kell alkotniuk. Akik nem ezt a feladatot választják, azoknak a hivatalos levél formai követelményeivel kell tisztában lenniük. A „gyakorlati szöveg alkotása” egészen aktuális kérdésekkel foglalkozik: a diákoknak a helyi önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk – meg kellett nevezniük olyan leromlott állapotú épületeket és hiányzó intézményeket, amelyet fejleszteni vagy építeni kellene.

A 10 óra utáni információk szerint a műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla-mesét kell elemezniük – alighanem sokakat meglepett a választás, mert a középszintű magyarérettségi egyik műelemző feladata általában egy novellához kapcsolódik (igaz, olyan is előfordult már, hogy balladát kaptak a diákok). Az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila- és egy Szabó Lőrinc-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjai és maguk a művek jól passzolnak az érettségizők korosztályához, az egymás után következő generációk viszonyára is ki kell térni az esszében a két költemény alapján.

A középszintű feladatsor második részében egyébként két feladat – egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása, vagy két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító elemzése – közül választhatnak a diákok. Akármelyiket is választják az érettségizők, egy 400-800 szavas esszét kell írniuk 150 perc alatt.

Összesen egyébként 73 400 végzős középiskolás érettségizik idén májusban. Rajtuk kívül – közölte az Oktatási Hivatal – 37 300-an tesznek majd legalább egy tárgyból valamilyen típusú érettségi vizsgát (például előrehozott vagy pótló, ismétlő, szintemelő vizsgát).

Ezzel a jó kis kanalas és üllős AC/DC feldolgozással kívánunk príma lendületet a padban ülő lányoknak és srácoknak.

A középszintű magyar érettségi első részére – vagyis a szövegértési feladatsorra, valamint az érvelésre/gyakorlati szövegalkotásra – maximum 50 pontot lehet kapni (a szövegértésre maximum 40-et, a szövegalkotásra 10 pontot). A műelemzésre/összehasonlító műelemzéssel legfeljebb 40 pontot szerezhetnek a diákok: a tartalmi minőséget maximum 25, a nyelvi a szöveg szerkezetét 5 ponttal, a nyelvi igényességet (nyelvhelyesség, stílus) 10 ponttal díjazhatják a tanárok. A középszintű írásbelin összesen nyolc pontot lehet kapni a helyesírásra, két pontot pedig az írásképre.